หางานการตลาด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานการตลาดให้เข้าใจ ก่อนที่จะหางานการตลาด 

งานการตลาด หรือการหางานการตลาดนั้น เป็นอีกสายอาชีพที่มีความต้องการในตลาดอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี เนื่องจากฝ่ายการตลาดมีความสำคัญกับองค์ธุรกิจมาก ๆ และยังเป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักขององค์กรเลยก็ว่าได้ แล้วงานในตำแหน่งการตลาดทำอะไรต้องทำ หรือมีหน้าที่อะไรบ้าง และผู้ที่จะทำตำแหน่งนี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ในบทความนี้ก็ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับงานการตลาดมาฝากกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเป็นความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในสายงานการตลาดได้พอสมควรเลย 

รู้ไว้ก่อนหางานการตลาด ว่าตำแหน่งนี้คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง 

ตำแหน่งนักการตลาด หรือฝ่ายการตลาดนั้น มีหน้าที่ในการวางระบบ ศึกษาตลาด ศึกษากลุ่มลูกค้า อีกทั้งยังเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการวางแผนด้วย เนื่องจากสินค้าแต่ละอย่างล้วนมีคู่แข่งอยู่แล้ว โดยจะฝ่ายการตลาดจะต้องทำตั้งแต่การสำรวจความต้องการของลูกค้า สำรวจคู่แข่ง ดูเรื่องของโปรโมชัน วิเคราะห์ตัวเลข งบประมาณในการทำตลาด และยอดขายด้วย ซึ่งงานตำแหน่งนี้ก็ไม่ใช่การไปเสนอขาย หรือแนะนำสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้า แต่จะดูแลเรื่องการวางแผนการขายทั้งหมดแทน ที่สำคัญการทำงานฝ่ายการตลาดจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากด้วย เพื่อที่จะสามารถสร้างจุดแข็งให้กับสินค้า หรือบริษัทได้ 

นักการตลาด จะต้องคอยสร้างกลยุทธ์ และแคมเปญทางการตลาด เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรด้วย ปกติแล้วนักการตลาด หรือฝ่ายการตลาดมักจะอยู่ใต้การดูแลของผู้จัดการการตลาด หรือผู้บริหารฝ่ายการตลาด โดยตำแหน่งงานนี้สามารถที่จะจ้างเด็กจบใหม่ที่เรียนด้านการตลาด หรือการบริหารธุรกิจเข้ามาทำงานได้ด้วย แต่ทั้งนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของการตำแหน่งการตลาดก็จะขึ้นอยู่กับองค์กรด้วย ผู้ที่ต้องการหางานการตลาดอาจจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการสมัครงานนั่นเอง 

สำหรับในเรื่องของวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับการหางานการตลาด หรือการเป็นนักการตลาดนั้น ปกติแล้วตำแหน่งงานนี้มักจะไม่จำกัดการศึกษาว่าต้องการสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ก็มีสาขาที่พบได้บ่อยเมื่อหางานเกี่ยวกับการตลาดอยู่เหมือนกัน นั่นก็คือ ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาการโฆษณา, บริหารธุรกิจ, การสื่อสาร, ไอที/วิทย์คอม, การตลาด หรือจิตวิทยา นอกจากนั้นก็ยังพบว่าตำแหน่งงานด้านการตลาดส่วนใหญ่มักจะเลือกผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าความรู้ที่มี เนื่องจากหัวใจสำคัญของฝ่ายการตลาดก็คือการเข้าถึงผู้คน และเรื่องของธุรกิจนั่นเอง ซึ่งหากว่าใครที่ต้องการทำงานในสายงานนี้ หรือต้องการทำงานด้านนี้ ก็อาจจะจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนการสมัครงานก่อนว่า องค์กรแห่งนั้นต้องการผู้ที่จบตรงสาย หรือต้องการผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ากัน